Kravhanterare

Hej och välkommen till vårt nya forum för kravhanterare!

Vi har skapat detta forum för att det ska tips och ideer ska kunna delas. Men för att vi ska kunna starta någonstans så börjar vi med ett litet intro om var en Kravhanterare gör.

Att arbeta som kravhanterare innebär att systemetiskt arbeta med produktbehov och det centrala är att se till att intressenterna får sina produktmål fastställda och specificerade. Detta gör kravhantering till en mycket viktig del av programutveckling. De aktiviteter som vanligen förekommer är kravinsamling, analys, specificering och validering.